Algemene Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website 123taxi.nu. gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Bestelde ritten
De klant belt een dag (24 uur) van te voren 123taxi.nu op of de taxi op afgesproken tijd komt. 123taxi.nu heeft een speling van een half uur vóór tot een half uur na de gewenste ophaaltijd. De klant dient klaar te staan.

Tarieven
Alle aangegeven tarieven zijn in Euro en inclusief BTW. Alle prijzen zijn richtprijzen. Zet en drukfouten voorbehouden.
De prijzen die op de website staan zijn niet altijd geldig. Op Oudejaarsavond van 20.00 uur tot 08.00 uur, op 1e en 2e Kerstdag, Koningsdag en -nacht, bij extreme weersomstandigheden, bij drukke tijdstippen (zoals donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht tussen 23.00 – 06.00 uur) en o.a. diverse omstandigheden is onze actie “vaste tarief” voor de stadsritten en luchthavenvervoer niet van toepassing. De meterprijs is dan leidend. Vraag dus altijd naar de prijs en de mogelijkheden. Bij eventuele wijziging in tarief wordt de klant d.m.v. e-mail of telefoon geïnformeerd. De vaste prijs is pas geldig wanneer in ons bevestigings e-mail het bedrag staat. Na uw reservering krijgt u direct een bevestigings e-mail met de vaste prijs.

Vertragingen onderweg en aansprakelijkheid
123taxi.nu kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die tot gevolg hebben dat u de vlucht mist. U kunt er echter van verzekerd zijn dat wij rekening houden met te verwachten verkeersdrukte. Er kan natuurlijk altijd sprake zijn van overmacht, omstandigheden waar wij geen invloed op hebben, zoals:

– omstandigheden die de veiligheid van de passagiers in gevaar kunnen brengen
– naleving van een verzoek van de politie of de ILT
– onverwachte wegblokkades
– problemen die door andere klanten worden veroorzaakt
– ongevallen onderweg die vertraging opleveren

123taxi.nu is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan, het verspreiden van informatie via het internet, zoals schade die het gevolg is van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door 123taxi.nu of door u aan 123taxi.nu door middel van een website van 123taxi.nu of anderszins langs elektronische weg.